Søby Vandværk a.m.b.a

Vandets hårdhed

Vandets hårdhed bestemmes ud fra indholdet af calcium og magnesium og opgives i danske Hårdhedsgrader "dH". Hårdheden betegnes normalt på følgende måder:

0 - 10 dH:    blødt
10 - 20 dH:  middelhårdt vand
20 - 30 dH:  hårdt vand

Søby vandværk har en hårdhedskrav på over 13 dH.

Spørgsmål vedrørende forsyningsområde, indvindingsmængder, vandbehandling mv. kan rettes til bestyrelsen. bestyrelsen@soebyvand.dk 

eller direkte til formand for vandværket formand@soebyvand.dk

Analyserapporter

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=79477

Krav til vandkvalitet se kommunens informationsside

http://www.syddjurs.dk/indhold/vandkvalitet

Øvrig information om vandkvalitet

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vand-i-hverdagen/drikkevand

 

 

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset